Pages

Welcome

Welcome to our blog, a bilingual one like our wiki. Enjoy the amazing projects of Winners Education students and encourage their learning with your positive comments! Join us!

Καλώς ορίσατε στο blog μας, δίγλωσσο και αυτό όπως και το wiki μας
Απολαύστε τα καταπληκτικά projects των μαθητών της Winners Education και ενθαρρύνετε τους να απογειώσουν την μάθηση τους με τα θετικά σας σχόλια! Γίνετε μέλη!

Thursday, November 27, 2014

DEN-Be an Agent of Change - Part 2


During November, the students and teachers of Win1, Win2 and Win3 discussed (in English of course) :
 • why do our neighbourhood and our planet need a change
 • how can our character strenght be used in order to effect positively our enviroment
 • which people do we admire for the positive impact they have on us and/or the world

DEN- Γίνε η Αλλαγή -  Μέρος 2ο 


Όλο τον προηγούμενο μήνα με τα παιδιά της Win1, Win2 και Win 3 συζητήσαμε (στα αγγλικά φυσικά) :

 • τι μπορεί να γίνει καλύτερο στην γειτονιά και στον πλανήτη μας
 • ποιες είναι οι δυνάμεις χαρακτήρα ενός ανθρώπου που θέλει να επηρεάζει θετικά το περιβάλλον του
 • ποιους ανθρώπους θαυμάζουμε που κάνουν την διαφορά στη ζωή μας και στον κόσμο
In cooperation with 2 schools in America we created web canvases, on which we
 • share ideas
 • introduce ourselves 
 • cooperate 
Σε μια μοναδική συνεργασία με δυο σχολεία από την Αμερική δημιουργήσαμε διαδικτυακούς πίνακες ανακοινώσεων. Τα παιδιά απολαμβάνουν μια μοναδική εμπειρία καθώς χρησιμοποιούν την γλώσσα και αναπτύσουν πολύτιμες δεξιότητες για το μέλλον. Ετσι μαθαίνουμε να:
 • μοιραζόμαστε ιδέες 
 • συστηνόμαστε
 • συνεργαζόμαστε
Win1 Canvas


Win2 Canvas 


Win3 Canvas 

Thursday, October 16, 2014

Den Voices Connect - Be an Agent of Change

Den Voices Connect - Γίνε η αλλαγή


Change is in our hands!
Η αλλαγή είναι στο χέρι μας! 

The Den Voices Connect, Be an Agent of Change is a project that aims to character growth through cooperation and team work and in Winners Education when we refer to cooperation we mean international cooperation. 
Το Den Voices Connect, Be an Agent of Change είναι ένα project που στοχεύει στην ανάπτυξη του χαρακτήρα μέσα από την συνεργασία και την ομαδικότητα, και όταν μιλάμε για συνεργασία στην Winners Education εννοούμε διεθνή συνεργασία. Win1, Win2 and Win3 together with schools from all over the globe will unite their voices and be connected online to make this world a better place!
Οι Win1, Win2 και Win3 μαζί με σχολεία από όλο τον κόσμο ενώνουν τις φωνές τους και συνδέονται διαδικτυακά για έναν καλύτερο κόσμο!

What Season Is It?

Τι εποχή έχουμε;


What season is it? But of course, is Autumn! In every country?
Τι εποχή έχουμε; Μα φυσικά Φθινόπωρο! Ισχύει το ίδιο για όλες τις χώρες όμως; 

 The "What Season is it" project is as simple as marvellous to improve and practise our communication in Eglish, learning at the same time what is the season all over the world! 
Το "What Season Is It?" είναι ένα απλό και θαυματουργό project για να ενισχύσουμε την γλωσσική μας επικοινωνία και να μάθουμε τι εποχή έχουμε σε όλο τον κόσμο! 
Our little ones are the stars!
Πρωταγωνιστές: Τα μικρούλια μας, φυσικά!

Wednesday, October 1, 2014

European Day of Languages @ Winners Education

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στην Winners Education


We had so much fun at the Eyropean Day of Languages! 
Πόσο πολύ το διασκεδάσαμε! The parents discavered and talked about the assets of every language. 

Οι γονείς ανακαλύψαμε και κουβεντιάσαμε τα πλεονεκτηματα της κάθε γλώσσας. The children discovered how many words we already know in French and in German through interactive games!

Τα παιδιά μάθαμε πόσα πολλά ξέρουμε κιόλας στα Γαλλικά και τα Γερμανικά παίζοντας με την καρδιά μας!
We are more than ready for new adventures!
 Είμαστε πανέτοιμοι για νέες περιπέτειες στην μάθηση!

Monday, September 22, 2014

The Learning Orchestra for children 4-7 & their parents

The Learning Orchestra για παιδιά 4-7 & τους γονείς τους

A wonderful day of discovery! Children are spending quality time with their parents, exploring the unique channels of knowledge! How alike and differnet that we are at the same time!  

Μια υπέροχη ημέρα ανακάλυψης! Παιδιά και γονείς παιρνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, εξερευνώντας τα μοναδικά κανάλια μάθησης του καθενός. Πόσο όμοιοι και συνάμα διαφορετικοί είμαστε!  Last Sunday we had our first contact with the english language and it was so much fun!
Την Κυριακή που μας πέρασε είχαμε την πρώτη μας επαφή με την Αγγλική γλώσσα και ήταν τόσο διασκεδαστικά!Winners Education multisensory teaching technique helped us explored our learning style (visual, auditory, kinaesthetic), and all these together with our parents. How amazing!

Η πολυαισθητηριακή μέθοδος της Winners Education μας βοήθησε να ανακαλύψουμε τον μαθησιακό μας τύπο (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός), και όλα αυτά μαζί με τους γονείς μας!
Πόσο τέλειο είναι αυτό!


Sunday, September 14, 2014

International Peace Video


Here is the final result of our effort! Don't you love the drawings and smiles?  What a strong message this international collaboration by young students! 

Saturday, September 13, 2014

International Peace Day 2014 @ Winners Education

What exciting ways to start the adventure of learning this year! We are taking part in an international project along 33 other schools from 17 countries drawing and singing "Nothing More", the winter 2014 winter Olympics song and creating a global student PEACE VIDEO!!!


H Διεθνής Ημέρα της Ειρήνης @ Winners Education

Τι συναρπαστικός τρόπος να αρχίσουμε την περιπέτεια της μάθησης και αυτήν την σχολική χρονιά! Παίρνουμε μέρος σε ένα διεθνές project μαζί με 33 σχολεία από 17 χώρες, ζωγραφίζοντας για την ειρήνη, τραγουδώντας και δραματοποιόντας το "Nothing More", το τραγούδι των χειμερινών Ολυμπιακών του 2014. Τελικά όλοι μαζί θα φτιάξουμε το ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ!!!


Here are some of our friends...
...in Denmark...

Να και μερικοί από τους φίλους μας...
...στην Δανία...
                                                        ....in Australia
                                                 ...στην Αυστραλία
.... in Phoenix,  USA
....στο Φοίνιξ των ΗΠΑ
                                                         ...in Taiwan
                                                       ....στην Ταιβάν
...in India
...στην Ινδία
                                               ...and in Asunsion!                                         ...και στην Ασουνσιόν!


Dot Day 2014

The Dot Day 2014, celebrating the power of global connections. How far will our dots travel in the world?
The Dot Day 2014,γιορτάζοντας την δύναμη της συνεργασίας. Πόσο μακρυά θα πάει η τελίτσα μας?


Monday, August 25, 2014

Congrats for your exam results!

Συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα των διαγωνισμάτων!


Holidays are great! You have time to relax and fill with energy. However, another asset for holidays is that during summer the exams results are being announced! Hooray!

Οι διακοπές είναι τέλειες! Υπάρχει χρόνος για ξεκούραση και για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Ωστόσο, ένα άλλο θετικό των διακοπών είναι ότι κατά την διάρκεια τους βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων! Ζήτω!


Well done to all of our students who with perseverence and grit succeded and became Winners and Grinners!

Μπράβο σε όλους μας τους μαθητές που με υπομονή και επιμονή τα κατάφεραν και βγήκαν νικητές!

See the results below:
Δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω:
http://winners.edu.gr

Wednesday, June 25, 2014

Open Day! Our Family is Growing Up!

Open Day! Η Οικογένειά μας Μεγαλώνει!


How amazing it was at the Open Day the 23rd June!
Πόσο καταπληκτικά περάσαμε στο Open Day τις 23 Ιουνίου!
And how many thnigs we did and learned! 
Και πόσα πολλά πράγματα κάναμε και μάθαμε!

We danced...
 Χορέψαμε...

We sang...
 τραγουδήσαμε...We played...
 παίξαμε...

We had our nails done and made jewellery...
Φτιάξαμε τα νύχια μας και τα βραχιόλια μας...


We Skyped...
μιλήσαμε στο Skype...We learned interesting summer activities...
Μάθαμε ενδιαφέρουσες δραστηρίοτητες για το καλοκαίρι...
 and of course we won!
 και φυσικά κερδίσαμε!The Lucky Ticket was #0255 and MALAMATENIOU FLORA won the TABLET! Congrats!
Το τυχερό χαρτάκι ήταν το #0255 και η ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΦΛΩΡΑ κέρδισε το TABLET! Συγχαρητήρια!

 

Friday, May 16, 2014

Interactive Seminar : Doing our Best at the Exams

Βιωματικό Σεμινάριο

 Δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό στις εξετάσεις


How many things did we learn at Thursday's seminar!
Our students together with their parents learned how to be prepared for the exams. How to control their stress and go to class calm and optimist!

Πόσα πράγματα μάθαμε στο σεμινάριο της Πέμπτης!
Οι μαθητές μας μαζί με τους γονείς τους έμαθαν πως να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Πώς να ελέγχουν το στρες και να μπαίνουν στη τάξη ήρεμοι και γεμάτοι αισιοδοξία!


 Parents and children participating to mind games aknowleded that effort is more important than victory, that encouragement play significant role to our will.

Γονείς και παιδιά συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια κατανοώντας ότι η προσπάθεια είναι πιο σημαντική από την νίκη, ότι η ενθάρρυνση παίζει σημαντικό ρόλο στην θέληση μας.
An extraordinary experience!
A valuable lesson!

Μια καταπληκτική εμπειρία!
Ένα πολύτιμο μάθημα!

Wednesday, May 14, 2014

Winners Education welcomes Zindzi, the African rhino!

Η Winners Education φιλοξενεί την Ζindzi, την ρινοκερίνα από την Αφρική!


Zindzi came from far away and travels round the planet in order for people to be aware of the plight her species is facing: Only 5 species of rhino are left in the world with some of the critically endangered (about 40 aniomals are left of the Javan species!). Poaching kills hundreds every year, 309 so far in Kruger National Park alone! We NEED to ACT NOW!
For the last 2 weeks Zindzi is in Greece at Winners Education and it almost feels like home. Zindzi, the gentle Rhino has become part of our lives and the students are fighting for its survival.

Η Ζindzi ήρθε από πολύ μακριά και ταξιδεύει σε πολλές χώρες για να κάνει γνωστό το πρόβλημα του είδους της στους ανθρώπους: Μόνο 5 είδη ρινόκερου έχουν απομείνει στον πλανήτη, κάποια από αυτά να βρίσκονται στα πρόθυρα της πλήρους εξαφάνισης (40 περίπου ζώα έχουν απομείνει από το είδος που ζει στην Ιάβα!) Μέχρι σήμερα το 2014 μόνο, παράνομοι κυνηγοί σκότωσαν 309 ρινόκερους ΜΈΣΑ στο Εθνικό Πάρκο Kruger! Πρέπει να δράσουμε ΤΏΡΑ αλλιώς ο πλανήτης μας θα γίνει ακόμη πιο φτωχός για τα παιδιά μας 
Τις τελευταίες 2 εβδομάδες η Ζindzi βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Winners Education, και αισθάνεται σαν στο σπίτι του. Η Zindzi, η ευγενική ρινοκερίνα έγινε μέρος της ζωής μας και οι μαθητές μάχονται για την επιβίωση του.During these 2 weeks questionnaires have been sent to public schools , presentations to other students and parents have been made, protests at the neighbourhood have been organised...and all the above because our students loved Zindzi with all their heart and feel obligated to inform their classmates, their parents and familly and the entire area for Zindzi's plight.

Αυτές τις 2 εβδομάδες, ερωτηματολόγια στάλθηκαν στα σχολεία, παρουσιάσεις έγιναν μπροστά σε άλλους μαθητές και σε γονείς, διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν στην γειτονιά...και όλα τα παραπάνω επειδή οι μαθητές μας αγάπησαν την Ζindzi με όλη τους την καρδιά και νιώθουν χρέος τους πλέον να ενημερώσουν τους συμμαθητές τους, τους γονείς και την οικογένεια τους και ολόκληρη την γειτονιά για την ανάγκη να προστατεύσουμε το είδος της από την εξαφάνιση!